| English
韩国 禄美泰

韩国禄美泰(LUMANTEK)主推产品包括可进行ATSC 、DVB-T/H、NEW DVB-S2、NEW DVB-T2、DVB-C、DTMB、DAB/DAB+/T-DMB Multiplexer +、ISDB-T/B Modulations (Full-Seg/One-Seg)、Open Cable 、ATSC MDTV Multiplexer + 、CMMB Multiplexer +等多制式调制的数字信号发生器Ventus 2.0,以及覆盖频率范围从100KHz至2.7 GHz、最大56MHz带宽的射频记录回放仪Weiver 2.0。


您若对禄美泰LUMANTEK产品感兴趣,欢迎通过电话或微信公众号进行进一步沟通、查询!

分享到你的社交网络:
© 君达瑞电子科技 2020-2023   |    反馈   |    与君达瑞联系    |    粤ICP备14077311号